වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් දරුවන්, පාසල් දරුවන් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාව කියවීමට යොමු කිරීමත් අධ්‍යාපනය වැඩිදියුණු කිරීමත් , දැනුමෙන් සපිරි සමාජයක් ගොඩනැඟීමත්, ළමා මානසිකත්වය හා පෝෂණය පිළිබඳ පාසල් දරුවන් , දෙමව්පියන් හා ගුරුවරුන්  දැනුවත් කිරීම 2015 කියවීමේ මාසයේ අරමුණ වේ.

ඩී.එම්.සේනානායක

සභා ලේකම්

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව

කියවීමේ මාසයේ ව්‍යාපෘති කමිටුව

01      සභා ලේකම් ඩී.එම්. සේනානායක මහතා                                    කමිටු සභාපති

02      වැ.බ. පුස්තකාලයාධිපතිඩබ්.එම්. සුසන්තා සුජීවනී මිය                     කමිටු ලේකම්

03      ප්‍රධාන ක.සහකාර    ටී.එම්.එන්. තෙන්නකෝන් මහතා                   කමිටු සාමාජික

04      ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරිඩබ්.එම්.ජයසේන මහතා                             කමිටු සාමාජික

05      පාඨක සමාජයේ සභාපති ඩබ්.එම්.නිලූකා ප්‍රියදර්ශනී මිය                   කමිටු සාමාජික

06      පාඨක සමාජයේ ලේකම් එස්.ඒ.නදීෂා සෙව්වන්දි මෙය                    කමිටු සාමාජික

ක්‍රියාත්මක කල හැකි වැඩසටහන්

 • බැනර් හා උධෘත පාඨ හා පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම
 • විශේෂ තරග පැවැත්වීම
 • නිර්මාණ එළිදැක්වීම
 • බිත්ති පුවත්පත හා සමරු කළාප එළිදැක්වීම
 • පුස්තකාල අලුත්වැඩියාව
 • පරිත්‍යාග ලබාගැනීම
 • පුස්තකාලය පිළිබඳ අත් පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර බෙදාහැරීම
 • සම්මන්ත්‍රණ හා දේශන සංවිධානය කිරීම
 • නව තාක්ෂණය හරහා තොරතුරු ගවේශණයට හුරු කරවීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 • කතාන්දර පැය චිත්‍රපට හා වීඩියෝ දර්ශන ආදී විවිධ විනෝදජනක වැඩසටහන් මින් කියවීමේ රුචිය වර්ධනය කරලීම
 • කුසලතා ඇගයීම ත්‍යාග හා සහතිකපත්‍ර ප්‍රධානෝත්සවයක් සවිධානය කිරීම.

ඉහත දැක්වෙන්නේ වැල්ලවාය නගර මධ්‍යයේ , වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ  හා වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනය කල බැනර් හා පෝස්ටර්  ඡායාරෑප අතරින් කිහිපයකි.

විශේෂ තරග පැවැත්වීම

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය මඟින් ශාඛා පුස්තකාල භාරකරුවන් හා ඔවුන් සාමුහිකව එක්රුස් කරගැනීම සඳහා ක්‍රිකට් තරගාවලික් 2015 සැප්තැම්පර් මස 24 දින පවත්වන ලදී. එහිදී පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය හා සභා කාර්ය මණ්ඩලයෙන් යුතු කණ්ඩායම්  07 ක් මේ සඳහා තරඟ වදින ලදී. ඒ අනුව ක්‍රිකට් අනුශූරතාව පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයට හිමි වියි.

 • ඩබ්.එම්.එස්.සුජීවනි (නායක) (වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය)
 • ගයත්‍රී චමරිකා (වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය)
 • ලලනි වික්‍රමාරච්චි (වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය)
 • රසිකා ලංකානි (ආනපල්ලම මහජන පුස්තකාලය)
 • උදයංගනී පුෂ්පකුමාරි (ඇතිලිවැව මහජන පුස්තකාලය)
 • මධුෂාණි චතුරිකා (සියඹලාගුණය මහජන පුස්තකාලය)
 • මධූෂා සදමාලී(තෙළුල්ල මහජන පුස්තකාලය)
 • හිමාලී ගුණසේකර(හදපානාගල  මහජන පුස්තකාලය)

පොත් ප්‍රදර්ෂණ පැවැත්වීම

බිත්ති පුවත් පත හා සමරු කලාපය

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ විකසිත නම් බිත්ති පුවත්පත පාඨකයින්ගේ නිර්මාණ එකතුවක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර,පාඨකයින්ගේ දක්ෂතාවයන් හඳුනාගෙන ඔරිගාමීකලාවට දක්ෂ පාඨකයින්ට බිත්ති පුවත්පතේ වෙනම ස්ථානයක් ලබාදීම මෙහිදී පාඨක සමාජයේ රැස්වීම දිනයට මෙහි වෙස්වීම් සිදුකරන ලදි. එසේම මෙහිදී  ජයග්‍රහණය ලබන පාඨකයින්  වෙනුවෙන් ඔවුන් දිරිගන්වා ත්‍යාග ලබාදීමට කටයුතු කරන ලදි.

නිර්මාණ එළිදැක්වී

 • ගරු දිවියක සොදුරු මතක
 • යලි එසේ වීමට පෙර,

නම් ග්‍රන්ථයන් එළිදැක්ම සඳහා වැල්ලවාය මහින්දරාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉඩකඩ නොමිලයේ වෙන්කර දීම හා එහි පිටපත් වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයට මෙන්ම ශාඛා පුස්තකාල සඳහා මිලදී ගෙන පුස්තකාලය ක්‍රේන්ද්‍ර කර ගනිමින්  එය මිලදී ගැනිමට පාඨකයින්ට ද අවස්ථාව ලබා දෙන ලදී. ඒ තුළින් බල ප්‍රදේශයේ පාඨකයින්ට දැනුවත් වීමක් කතුවරු දිරිගැනීවීමක් මෙහි අරමුණ විය.

පුස්තකාලය පිළිබඳ අත්පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර බෙදාහැරී

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ පාඨක සමාජයේ සාමාජිකයින් විසින් සාහිත්‍ය මාසයට සමඟාමීව වැඩසටහන් අතර, පොත් ආරක්ෂක කාඩ් ( Book Mark ) සකස් කර එහි පුස්තකාලය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කර බෙදාහැරීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බවට යෝජනා ස්ථිරත්වය අනුව මෙම  Book Mark බෙදාහැරීම සිදුකරන ලදි.

ශ්‍රමදාන හා පුස්තකාල අලංකරණය ආදී කටයුතු

බැහැරදීමේ අංශය

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ අභ්‍යන්තරය අලුත්වැඩියාව සිදුකල අතර, එහි ග්‍රන්ථ එකතුව ඩිවි දශම වර්ගීකරණය යටතේ වර්ග කොට වර්ග අංකයට වෙනම වර්ණයක් ලබාදී එහි සවිස්තර විස්තරය ඩිජිටල් බැනරයක් ආශ්‍රයන් පාඨක ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රදර්ශනය කලේය.

විමර්ශන අංශය

විමශන අංශයේ ග්‍රන්ථ එකතුව ඩීවී දශම වර්ගීකරණය අනුව වර්ග කර එය විමර්ශන අංශයේ පාඨක ප්‍ර යෝජනය සඳහා ඩිජිටල් පුවරුවක් සවිකර විමර්ශන අංශයේ පාඨක ප්‍ර යෝජනය සඳහා නවීකරණය කරන ලදි.

ළමා අංශය

ළමා අංශය සඳහා ළමා මනසට යෝග්‍ය වන පරිදි ඩිජිටල් බැනරයක් ප්‍රදර්ශනය කරන ලදි. ළමා අංශය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පාඨක ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ළමා අංශය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදි. සඟරා අංශය, පුවත්පත් කැපුම් එකතුව, පුවත්පත් අංශය, කාටුන් චිත්‍ර එකතුව මේ ආකාරයෙන් සකස් කරන ලදි. පුස්තකාලයට ඇතුළත්වන ප්‍රධාන දොරටුව ආසන්නයේ මෙවැනි පාඨයක් දැන්වීමටත්, ඒ තුළින් පාඨක ආකර්ශනය දිනා ගැනීමට සුදුසු ආකාරයෙන් අභ්‍යන්තරය අලංකරණය සිදුකිරීම මෙම මාසය තුළදී සිදුකෙරිනි. 2015 වර්ෂයේ නව පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට යෝජිත බැවින්, වර්ණ ආලේප කිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය කටයුතු සිදු නොකර අභ්‍යන්තර නිමාව පමණක් සිදුකරණ ලදි.

එළිමහන් පුස්තකාලය හා ඔසු උයන

පුස්තකාල බාහිර අලුත්වැඩියාවේදී එළිමහන් පුස්තකාලයක් ඉදිකිරීමටත්, මෙහිදී පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සිදුකිරීම , පාසල් දරුවන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා උඩපැල නිර්මාණය කරන ලදි. එසේම ග්‍රන්ථ සංරකෂණය කරගැනීමේ අරමුණින්  ඔසු උයනක් නිර්මාණය හා එහි වැඩිදියුණුව සිදුකරන ලදි.

මේ ආකාරයෙන් නවීකරණ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ නිලධාරි මඩුල්ලත්, පාඨ සමාජයේ නිලධාරින් ඇතුළු සාමාජික පිරිසත්  වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සුළු සේවක කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයද නොමදව ලැබුනි.

ප්‍රදේශයට ආවේණික එකතුව

පරිගණක යන්ත්‍ර හා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ලබාගැනී

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයට සාහිත්‍ය මාසය සමඟාමීව සිදුකරන ලද වැඩසටහන් අනුව මහජන පුස්තකාලයේ ඉදිරි කටයුතු පහසුකරලීමේ අරමුණ ඇතිව පරිගණක යන්ත්‍රයක් හා මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ලබාදීමට ගරු සභාපතිතුමා හා සභා ලේකම්තුමා කටයුතු කරන ලදි. ඒ අනුව 2014-10-10 වන දින වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයට පරිගණක යන්ත්‍රයක් හා උපාංග සමඟ ලබාදීමට කටයුතු කල අතර, මෙම වර්ෂයේදී පුස්තකාලයට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාගන්නා ලදි. එසේම වෙබි අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.

අරමුදල් රැස්කිරීම , පොත් මිලට ගැනීම හා පරිත්‍යාග ලබාගැනීම පරිත්‍යා

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ ළමා අංශයට ආධාර පිණිස Book Mark සකස්කර  එය රු. 10/- ක මුදලකට අලවිකර මහජන පුස්තකාලයේ ළමා අංශයට පොත් මිලදී ගැනීමට කටයුතු යොදන ලදි. එසේම පළාත් පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ පුස්තකාල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කරද්දී රු. 300,000/- ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කල අතර, එහිදී ලක්ෂ 03 ක ග්‍රන්ථ මිලදී ගැනීමට සභා ලේකම් ඩී.එම්.සේනානායක මහතා කටයුතු යොදන ලදි.

නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන්

සභා ලේකම් ඩී.එම්. සේනානායක මහතාගේ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම යටතේ 2015 සැප්තැම්බර් මස සහ ඔක්තෝම්බර් මස වැල්ලවාය ප්‍රාෙද්ශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ සියළු ප්‍රජාවට වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය මෙන්ම ඇතිලිවැව, හඳපානාගල, ආනපල්ලම, සියඹලාගුණය හා තෙළුල්ල යන පුස්තකාලයහි එකතුව ඇතිව නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබාදෙන ලදි. එසේම වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව එක්ව ඡංගම සේවා පවත්වා එදිනයන්හිදී ද නොමිලේ සාමාජිකත්වය ලබාදෙන ලදි.

සම්මන්ත්‍රණ හා දේශන සංවිධානය කිරීම

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලය මඟින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා වැල්ලවාය මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සම්බන්ධ වෙමින් 2015-ඔත්තොම්බර් මස 12 පෙ.ව.09.00 සිට ප.ව.01.00 දක්වා දින ළමා මානසිකත්වය හා දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වැල්ලවාය මහින්ද රාජපක්ෂ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පවත්වන ලදී.

මෙම දේශණ කටයුතු මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ එස්.ආර්.නාලනී කුසුමලතා මහත්මිය ළමා මනසිකත්වය පිළිබවත්ඔවුන් අධ්‍යපනයට යොමුකරලීම සදහා දේශණය පවත්වන ලදී.මෙහිදී වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් හා දෙමාපියන් 800කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වන ලදී.

මෙහි දෙවන දේශණය ලෙස දරුවන්ගේ පෝෂණය පිළිබද දැනුවත් කිරීම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ආචාරනී එච්.එම්.විමලාවතී මහත්මිය විසින් සිදු කරන ලදී

කතාන්දර පැය , චිත්‍රපට, වීඩියෝ දර්ශනආදී විවිධ විනෝද ජනක

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මිහිරි පෙර පාසල හා ආනපල්ලම අරුණ සිඟිති පෙර පාසල්  කේන්ද්‍රකර ගනිමින් පෙර පාසල් දරුවන්ට කතාන්දර පැය ක්‍රියාත්මක කල  අතර, පෙර පාසල් දරුවන්ට පුස්තකාල කාලපරිච්ඡේදයක් වෙන්කර ඔවුන්ට එම අවස්ථාව උදාකරලීම

නව සේවාවන් ආරම්භ කිරීම

වතුර පෙරණය හා ප්‍රථමාධාර ඒකක ස්ථාපිත කිරීම

වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ පාඨක සැමගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රථමාධාර ඒකකයක් ස්ථාපිත කරන ලදි

ප්‍රජා තොරතුරු කවුළුව

නව ප්‍රවනතාවයන් ලෙස ප්‍රජා තොරතුරු කවුළුව, සුපෝෂණ කවය, ඡංගම පුස්තකාල සේවාව ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙම වසරේ එය විධිමත් පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරිමට කටයුතු කරන ලදි. ඒ අනුව ශාඛා පුස්තකාල පහ සමඟ ඡංගම පුස්තකාල සේවාව ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

සුපෝෂණ කවය

පුස්තකාල ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම

මෙහිදී උපදේෂණ කමිටුව හා සාකච්ඡා  කර බදුල්ල පුස්තකාලසේවා මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ උපදෙස් ලබාගනිමින් වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයට පුස්තකාල ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සක්කිරීමට කටයුතු කරන ලදි. මෙම සාකච්ඡාව 2015 සාහිත්‍ය මාසයට වැඩසටහන් පෙළ ගැස්මේදී යෝජනා වු යෝජනාවක් වේ මෙය පුස්තකාලය ඉදිරිපිට පාඨක සැමගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ප්‍රදර්ශනය කර ඇත.

පාසල් සඳහා පුවත්පත් අතිරේඛ ලබාදීම

මෙහිදී වැල්ලවාය ප්‍රාෙද්ශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් අති දුෂ්කර පාසලක් වන මො/ ගම්පංගුව කනිටු විදුහල සඳහා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලයක් සහ මව්බිම පුවත්පතේ සිකුරාදා අතිරේඛය යන මව්බිම 5 සහ දිණමිණ අතිරේඛය වන  අතුරුමිතුරු  පුවත්බත් එම විදුහලට පරිත්‍යාග කිරිම සිදුකරන ලදි. එම පුවත්පත් එම විදුහලේ විදුහල්පති කේ.එම්. ආරියසේන මහතා වෙත ලබාදීම ත්‍රෛයිමාසිකව සිදුවේ.

කාන්තා අධ්‍යාපනය ඉහල නැංවීම

ජිවිතයේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න හා අභියෝග හමුවේ නොසැලී සිටින , මානසික අසහනයෙන් ජීවත්වන  කාන්තාවන් පුස්තකාලයට ළං කරවා ගෙන ඔවුන්ගේ මානසික සුවය පිණිස කියවීමටඅවස්ථාව සලසා දීම

පාඨක සමාජ පිහිටුවීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම

දැනට වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාලයේ පාඨක සමාජය ක්‍රියාකාරීව පවතින අතර, දැනට නොමැති ශාඛා පුස්තකාලයන්හි පාඨක සමාජ පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම මෙහිදී ආනපල්ලම , සියඹලාගුණය හා තෙළුල්ල යන මහජන පුස්තකාල කේන්ද්‍ර කරගන්නා ලදි.

පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය සංරක්ෂණ වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

පුස්තකායේ ඇති ග්‍රන්ථ සම්භාරය පාඨක පරිහරණයෙන් විනාශ වීම වලක්වා ගැනීම අරමුණින් Book Mark සකස්කර පාඨක අතරට යැවීමෙන් හුදෙක් බලාපොරොත්තුවූයේ පාඨකයින් විසින් පොත්වල පිටු නැමී වළක්වා ගැනීමයි.මේ අනුව Book Mark ලබා දීම සිදුකරන ලදී.Book Mark පිටුපස පුස්තකාලය පිළිබඳ විස්තරයක් සටහන් කිරීම තුළින් පුස්තකාලය ප්‍රචාරණ මාධ්‍යක් වශයෙන් භාවිතා කරන ලදී.

ගවේෂණ චාරිකාවල යෙදීම පා ගමන් සංවිධානය කිරීම

පාඨක සමාජයේ යේජනා ස්ථීරත්වයෙන් Book Mark සකස්කර එය පාඨක සමාජයේ පිරිස සමඟ පා ගමනින් ගොස් අලෙවි කිරීම තුළින් පුස්තකාලය පිලිබඳ අදහස් ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 29 නියෝජනය වන පරිදි නගරය තුළ පා ගමනින් ගොස් අලෙවි කරන ලදී

එසේම වැල්ලවාය ප්‍රාෙද්ශීය සභා ලබ ප්‍රෙද්ශයේ 2015 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට හා අ.පො.ස. උපෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් ආශිර්වාදමය බෝධිපූජා පිංකමක් හා බෙලිමල් දන්සලක් පැවැත් වූ අතර , ඒ තුළින් මහජන පුස්තකාලය ජනප්‍රිය කිරීම අරමුණ විය.

Excel මෘදුකාංගය භාවිතය

ඊ පුරනැගුම යටතේ ක්‍රියාත්මක වනු ලබන ඊ පුස්තකාල මෘදුකාංග භාවිතා කිරීම හා වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීම සිදු කරමින් පවතී.මෙහිදී ඊ පුරනැගුම පුස්තකාල මෘදුකාංගය තුලින් සියලු පරිග්‍රහණ ලේඛණය සාමාජික නාම ලේඛනය පාඨක සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර SMS මඟින් පාඨකයින් හා පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය අතර දැනුම හුවමාරු කිරීම සිදු කරනු ලබේ.

පුස්තකාල සාමාජිකත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා එක්දින වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම

පුස්තකාල භාවිතයේ ඇති වටිනාකම පිළිබවත් පූර්ව ළමා අවධියේ සිටම පුස්තකාල භාවිතයට දරුවා යොමු කිරීමෙන් දරුවන්ගේ කියවීම වර්ධනය වන බවත් ඒ තුළින් සුපසන් දරු පිරිසක් සමාජයට දායාද වන බවත් ඒ පිළිබව හරවත් දේශණයක් ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ සංවර්ධන නිලධාරී සරත් කුමාර මහතා විසින් සිදු කරන ලදී.එහිදී දෙමාපියන්ට මෙන්ම පෙර පාසල් දරුවන්ට නොමිලයේ සාමාජිකත්වය ලබා දීමද සිදු කරන ලදී.

2015 සැප්තැම්බර් මස සියඹලාගුණය, බලහරුව ,තෙළුල්ල,ඇතිලිවැව,ආදී වසම් මට්ටමින් සාමාජිකයන් බදවා ගැනීමට ජංගම සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍යවල පල කිරීම

ලංකාදීප,දිණමිණ,රිවිර පුවත්පත් වල හා සමාජ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රචාරය වීම.

2015 වර්ෂයේ කියවීමේ මාසය හා සාහිත්‍ය මාසයට සමගාමීව ඉහත සඳහන් වැඩසටහන් සිදුලකබවත්, ඒ සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් සභා ලේකම් ඩී.එම්. සේනානායක මහතා, ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, බදුල්ල ජාතික පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ  ගරු සභාපතිතුමා, අධ්‍යක්ෂතුමා, ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, වැල්ලවාය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධිකාරිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, ජංගම සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට සහයෝගය ලබාදුන් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් හා ග්‍රාමනිලධාරින්ට වැල්ලවාය මහජන පුස්තකාල පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයට, ඇතිලිවැව, හඳපානාගල, ආනපල්ලම,සියඹලාගුණය, තෙළුල්ල යන ශාඛා පුස්තකාලයන්හි පුස්තකාල  භාරකරුවන් හට

ගෞරවණීය ස්තූතිය පිරිනමමු.

ඩී.එම්.සේනානායක                                                   ඩබ්.එම්.එස්.සුජීවනී

  සභා ලේකම්                                                      පුස්තකාලයාධිපති(වැ.බ)

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය සභාව                                    මහජන පුස්තකාලය වැල්ලවාය

 

 

Go to top